Deklaracja środowiskowa dla wyrobów budowlanych, EPD - typ III (Environmental Product Declaration).

Zdjęcie ilustracyjne
05-10-2021

Miło nam poinformować, że uzyskaliśmy deklaracje środowiskową dla  wyrobów budowlanych, EPD - typ III (Environmental Product Declaration), wg normy PN-EN 15804+A1.

/ Deklaracja EPD jest narzędziem umożliwiającym odpowiednią komunikację cech środowiskowych wyrobów, które zgodnie z aktualną polityką Komisji Europejskiej, należą do grupy podstawowych narzędzi wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

/ Deklaracja środowiskowa tzw. III-go rodzaju (EPD) stanowi zbiór kwantyfikowanych danych charakteryzujących energochłonność i emisje w poszczególnych fazach istnienia wyrobu zgodnie z metodologią środowiskowej  oceny cyklu życia LCA (life cycle assessment).

- EPD dostarczają podsumowanych informacji na temat głównych aspektów potencjalnego wpływu produktu na środowisko, takich jak zużycie energii, globalne ocieplenie i zakwaszenie.

- Deklaracje umożliwiają użytkownikom końcowym aluminium – od architektów przez firmy transportowe po firmy zajmujące się produktami konsumenckimi – dokonywanie świadomych wyborów dotyczących wykorzystania metalu.

- Deklaracja EPD nie jest typowym certyfikatem, ale świadectwem oceny oddziaływania produktu na środowisko na poszczególnych etapach jego wytwarzania i cyklu życia: od pozyskania materiałów, przez etap produkcji, transport, montaż, użytkowanie, aż do utylizacji i recyklingu. Określa ona ilościowo wydobycie surowców, energochłonność procesu produkcji, zużycie wody i wytwarzanie odpadów.

- Deklaracja EPD pozwala na porównanie profilu środowiskowego i dokonania oceny oraz selekcji wyrobów pod względem zweryfikowanej efektywności ekologicznej danego produktu czy usługi.

EPD umożliwają inwestorom działania w ramach "Zielonego Budownictwa" w takich systemach jak:

LEED  - system certyfikacji ekologicznej (Leadership in Energy & Environmental Design)® za certyfikację zielonego budynku w ramach LEED® V4

BREEAM  - system certyfikacji ekologicznej, wielokryterialnej budynków  (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), metoda oceny zrównoważonego rozwoju dla planowania, infrastruktury i budynków.

DGNB Niemiecki system oceny ekologicznej, wielokryterialnej budynków DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V – DGNB).

Wróć