Normy i stopy

Produkcja wyrobów aluminiowych wyciskanych dzieli się na: pręty, rury oraz kształtowniki, profile wyciskane. Prasownia Extral produkuje profile aluminiowe zgodnie z wytycznymi norm EN w zakresie produkcji kształtowników metodą wyciskania i ich obróbki. W przypadkach nietypowych wdrożeń poszczególne parametry mechaniczne, tolerancje, wymagania jakościowe mogą być uzgadniane szczegółowo z Klientem w zależności od rodzaju zastosowania produktów i oczekiwań Klienta.