Dotacje

Extral w swojej polityce stawia na innowacje i rozwój. Wiedza i doświadczenie firmy wspierane są przez instytucje naukowe i placówki badawcze. W celu finansowania prac badawczych i przemysłowych firma korzysta m.in. z dofinansowań z Unii Europejskiej.