Polskie Stowarzyszenie Aluminium

Zdjęcie ilustracyjne
06-09-2021

Miło nam poinformować, że firma Extral wraz z kilkoma innymi firmami z branży aluminium w czerwcu 2021 roku podjęła wspólną decyzję o założeniu Polskiego Stowarzyszenia Aluminium

Głównym celem będzie:

/ promowanie polskiego rynku producentów aluminium,

/ reprezentowanie interesów branży aluminium w relacjach z administracją publiczną,

/ utrzymywanie kontaktu ze środowiskiem naukowym, akademickim oraz międzynarodowymi organizacjami,

/ organizowanie szkoleń, konferencji w celu popularyzacji wiedzy o aluminium.  

Polskie Stowarzyszenie Aluminium ma ambicję skupiać wokół siebie całą krajową branżę aluminium, zarówno producentów wyrobów płaskich, długich, aluminium odlewniczego oraz pozostałego asortymentu aluminiowego. Stowarzyszenie będzie gromadzić także firmy i inne podmioty reprezentujące szeroko rozumiane otoczenie biznesowe (np. firmy handlowe, dostawcy produktów i usług dla branży aluminium, odbiorcy końcowi, środowisko naukowo-akademickie etc.). 

Utworzenie silnej organizacji branżowej to kolejny etap rozwoju rodzimego sektora aluminium, który już dziś jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi polskiego przemysłu.

www.aluminiumpolska.pl

Wróć