ESG

STRATEGIE ESG

Společenská odpovědnost firem (ESG) je základem hodnotového systému společnosti Extral. Cílem strategie je podporovat a monitorovat realizaci plánů v oblasti ESG. Cílem společnosti Extral je rozvoj obchodních aktivit při zachování nejvyšších standardů v oblasti vztahů se zaměstnanci, zákazníky a obchodními partnery, ochrany životního prostředí a sociálních aktivit. V každé z oblastí jsme stanovili priority a naznačili kroky k jejich dosažení. Cíle ESG sledujeme za plného respektu k lidským právům a plněním řady závazků vyplývajících ze zavedených norem ISO a dalších standardů.