Výrobní možnosti

Produkce průtlačně lisovaných hliníkových výrobků se dělí na: tyče, trubky a průtlačně lisované profily. Každá z těchto skupin má předepsané příslušné rozměry nebo tloušťku stěn a také normou definované mechanické parametry, jež lisovna Extral splňuje. V případě atypických výrobních provedení u speciálních profilů mohou být jednotlivé mechanické parametry detailně dohodnuty se zákazníkem v závislosti na typologii využití výrobku a očekáváních zákazníka.